×
پروپوزال علوم قضایی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم قضایی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم قضایی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم قضایی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم قضایی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم قضایی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم قضایی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد علوم قضایی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم قضایی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد علوم قضایی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته علوم قضایی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته علوم قضایی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم قضایی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال