×
پروپوزال علوم قرآن و حدیث

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم قرآن و حدیث:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم قرآن و حدیث به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم قرآن و حدیث

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم قرآن و حدیث

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم قرآن و حدیث

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم قرآن و حدیث با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد علوم قرآن و حدیث متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته علوم قرآن و حدیث

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته علوم قرآن و حدیث

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم قرآن و حدیث از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال