×
پروپوزال علوم قرآنی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم قرآنی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم قرآنی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم قرآنی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم قرآنی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم قرآنی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم قرآنی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد علوم قرآنی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم قرآنی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد علوم قرآنی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته علوم قرآنی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته علوم قرآنی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم قرآنی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال