×
پروپوزال علوم سیاسی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم سیاسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم سیاسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم سیاسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم سیاسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم سیاسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم سیاسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد علوم سیاسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم سیاسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد علوم سیاسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته علوم سیاسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته علوم سیاسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم سیاسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال