×
پروپوزال علوم ارتباطات اجتماعی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم ارتباطات اجتماعی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم ارتباطات اجتماعی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم ارتباطات اجتماعی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد علوم ارتباطات اجتماعی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته علوم ارتباطات اجتماعی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته علوم ارتباطات اجتماعی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم ارتباطات اجتماعی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

تعداد دیدگاه های درج شده (1) مورد

احسان محمدی

سلام. درخواست مشاوره پروپوزال رساله دکتری علوم ارتباطات

پاسخ