×

پروپوزال علوم اجتماعی

علوم اجتماعی به ارتباط بین اجتماع انسان‌ها مربوط می شود. انسان‌ها کنار هم نیازهای خودشان را رفع می‌کنند که همین نیازهایشان، پیچیدگی‌های زیادی را برای رسیدن به رفاه اجتماعی بوجود می‌آورد. در رشته علوم اجتماعی پژوهش و مطالعه برای رسیدن به رفاه را بررسی می‌کند.

دانشجوی‌ این‌ گرایش‌ باید به‌ تحقیق‌های‌ نظری‌ و عملی‌ علاقه‌مند باشد؛ یعنی از یک سو نظریه‌های‌ اجتماعی‌ را مطالعه‌ کرده‌ و آنها را مورد نقد و تحلیل‌ قرار دهد و از سوی‌ دیگر بین‌ مردم‌ جامعه‌ رفته‌ و به‌ تحقیق‌های‌ میدانی‌ علاقه‌مند باشد. دانش‌ و بینش‌ ریاضی‌ در این‌ گرایش‌ بسیار مهم‌ است‌؛ چون‌ دقیق‌ فکر کردن‌ و دقیق‌ اندیشیدن‌ در پژوهشگری‌ اجتماعی‌ اهمیت بسیاری دارد.

هدف رشته علوم اجتماعی آموزش متخصصانی است که نیاز جامعه را در زمینه‌های فوق برآورده سازند. اما چون عنوان علوم اجتماعی دارای مفهوم وسیعی است، رشته علوم اجتماعی به گرایش‌های متفاوتی تقسیم شده است. برهمین اساس علوم‌اجتماعی‌ دارای‌ چهار گرایش‌ پژوهشگری‌ اجتماعی‌، برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌ ، رفاه‌ و تعاون‌ اجتماعی‌ و مردم‌شناسی‌ است‌.

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم اجتماعی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم اجتماعی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم اجتماعی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم اجتماعی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم اجتماعی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم اجتماعی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم اجتماعی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد علوم اجتماعی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته علوم اجتماعی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته علوم اجتماعی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم اجتماعی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال