×
پروپوزال علوم اجتماعی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم اجتماعی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد علوم اجتماعی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته علوم اجتماعی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری علوم اجتماعی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم اجتماعی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم اجتماعی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم اجتماعی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد علوم اجتماعی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته علوم اجتماعی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته علوم اجتماعی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم اجتماعی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال