×
پروپوزال صنایع چاپ

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال صنایع چاپ:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد صنایع چاپ به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته صنایع چاپ

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری صنایع چاپ

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری صنایع چاپ

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال صنایع چاپ

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد صنایع چاپ با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری صنایع چاپ با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد صنایع چاپ متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته صنایع چاپ

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته صنایع چاپ

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته صنایع چاپ از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال