×
پروپوزال شیمی کاربردی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال شیمی کاربردی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد شیمی کاربردی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته شیمی کاربردی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری شیمی کاربردی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری شیمی کاربردی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال شیمی کاربردی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد شیمی کاربردی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری شیمی کاربردی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد شیمی کاربردی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته شیمی کاربردی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته شیمی کاربردی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته شیمی کاربردی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال