×
پروپوزال شیمی معدنی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال شیمی معدنی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد شیمی معدنی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته شیمی معدنی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری شیمی معدنی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری شیمی معدنی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال شیمی معدنی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد شیمی معدنی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری شیمی معدنی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد شیمی معدنی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته شیمی معدنی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته شیمی معدنی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته شیمی معدنی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال