×

پروپوزال شیمی تجزیه

شیمی تجزیه شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار گرفته می‌شوند در یک نگاه کلی به دو دستهی کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند.

در تجزیهی کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می‌شود و در تجزیهی کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می‌شود. در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد در واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آن‌ها تعیین می‌شود. روش‌های تجزیه به دو دسته روش‌های کلاسیک و روش‌های دستگاهی تقسیم می‌شوند.

هدف اصلی شیمی تجزیه اندازه گیری مقدار آنالیز ها ائم از عناصر، ترکیبات، پروتئین ها، دارو ها و سایر مواد شیمیایی در نمونه های مختلف مانند، نفت، مواد غذایی،آب، هوا، سوخت ها، محیط های بیولوژیکی، خون، پلاسما و سایر مایعات و بافت های موجود زنده می باشد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال شیمی تجزیه:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد شیمی تجزیه به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته شیمی تجزیه

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری شیمی تجزیه

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری شیمی تجزیه

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال شیمی تجزیه

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد شیمی تجزیه با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری شیمی تجزیه با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد شیمی تجزیه متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته شیمی تجزیه

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته شیمی تجزیه

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته شیمی تجزیه از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

تعداد دیدگاه های درج شده (1) مورد

مجد

انجام کلیه کارهای آزمایشگاهی و نوشتن رساله و دوتا مقاله ISI با ایمپکت بالای ۲
با موضوع: اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی با استفاده از حسگرهای پتانسیومتری بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی در سیستمهای تزریق جریانی و غیر جریانی

پاسخ