×
پروپوزال شیمی تجزیه

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال شیمی تجزیه:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد شیمی تجزیه به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته شیمی تجزیه

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری شیمی تجزیه

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری شیمی تجزیه

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال شیمی تجزیه

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد شیمی تجزیه با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری شیمی تجزیه با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد شیمی تجزیه متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته شیمی تجزیه

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته شیمی تجزیه

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته شیمی تجزیه از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال