×

پروپوزال سیاستگذاری سلامت

انجام پژوهش در زمینه های سازمانی ، سیاستگذاری و سایر موضوعات کلان مورد ابتلا سیستمهای خدمات بهداشتی و درمانی ، آموزش و درک مفاهیم و تئوریهای مربوط به سیاستگذاری ، تربیت نیروی انسانی متخصصین جهت سیاستگذاری ، برنامه ریزی و ارزشیابی سیاستهای بهداشتی و درمانی ، ارتقا و گسترش کمی و کیفی نظام ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و به کارگیری مطلوب امکانات بالفعل و بالقوه موجود در جهت رشد و تعالی امور بهداشت و درمان از طریق اعمال روش های نوین و پویای سیاستگذاری است.
ارزش افزوده این رشته بسیار چشمگیر است. اگر سیاستگذاری بدون مطالعه لازم در بخش سلامت صورت گیرد می تواند آثار زیانباری چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به دنبال داشته باشد.آموزش افرادی که بتوانند مانع از بروز این مشکل شوند یا احتمال آنرا کاهش دهند، ارزش افزوده زیادی دارد، انجام پژوهش در این رشته نیازمند تخصص و مهارت زیادی است که با آموزش افراد ماهر امکان پذیر می شود.

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال سیاستگذاری سلامت:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد سیاستگذاری سلامت به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته سیاستگذاری سلامت

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری سیاستگذاری سلامت

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری سیاستگذاری سلامت

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال سیاستگذاری سلامت

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد سیاستگذاری سلامت با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری سیاستگذاری سلامت با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد سیاستگذاری سلامت متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته سیاستگذاری سلامت

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته سیاستگذاری سلامت

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته سیاستگذاری سلامت از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال