×
پروپوزال زبان و ادبیات کردی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال زبان و ادبیات کردی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد زبان و ادبیات کردی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته زبان و ادبیات کردی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات کردی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات کردی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال زبان و ادبیات کردی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد زبان و ادبیات کردی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات کردی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد زبان و ادبیات کردی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته زبان و ادبیات کردی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته زبان و ادبیات کردی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته زبان و ادبیات کردی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال