×

پروپوزال زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی از رشته‌های تحصیلی آموزش عالی در دانشگاه‌ها است. مواد درسی آن با بررسی واژگان، سخن، معانی و آثار ادبی در ارتباط است.

زبان و ادبیات فارسی رشته ای است که با واژه ها سر و کار دارد و از طریق رشته علوم انسانی میتوان به آن راه یافت.

از اهدافی که این رشته دنبال میکند میتوان به آشنا کردن دانشجویان با متن های نظم و نثر زبان فارسی و بوجود آوردن مهارت های لازم و آموزش های مناسب اشاره کرد.

هدف در این رشته این است که دانشجو بتواند متون فارسی را تدریس کند و یا تحت عنوان کارشناس زبان و ادبیات فارسی در بخش های علمی و فرهنگی فعالیت داشته باشد.

رشته ای که هم اکنون در دانشگاه ها تدریس می شود شامل دو شاخه‌ اصلی‌ زبان‌ فارسی‌ و ادبیات‌ فارسی‌ است. که‌ در قسمت زبان‌ فارسی‌ موارد مرتبط با زبان‌ شناسی‌، دستور زبان‌، اصول‌ نگارش‌ و ویرایش‌ و در قسمت ادبیات‌ به سبک‌شناسی‌، نقد ادبی‌، انواع‌ ادبی‌، تاریخ‌ ادبیات‌، صنایع‌ ادبی‌ من جمله بدیع‌، معانی‌ و بیان‌ و عروض‌ همچنین‌ متون‌ نظم‌ و نثر کلاسیک‌ پرداخته می شود.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال زبان و ادبیات فارسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد زبان و ادبیات فارسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال زبان و ادبیات فارسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد زبان و ادبیات فارسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته زبان و ادبیات فارسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته زبان و ادبیات فارسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته زبان و ادبیات فارسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال