×
پروپوزال ریاضیات کاربردی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال ریاضیات کاربردی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد ریاضیات کاربردی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته ریاضیات کاربردی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری ریاضیات کاربردی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری ریاضیات کاربردی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال ریاضیات کاربردی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری ریاضیات کاربردی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد ریاضیات کاربردی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته ریاضیات کاربردی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته ریاضیات کاربردی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته ریاضیات کاربردی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال