×

پروپوزال روانپزشک

روانپزشک پزشکی است که متخصص تشخیص و درمان بیماری‌های روانی یا روان‌درمانی است. همهی روان‌پزشکان برای سنجش و درمان بیماری‌های روانی آموزش می‌بینند. روان‌پزشکان و متخصصان بهداشت روانی تنها کسانی هستند که اختیار تجویز دارو برای درمان بیماری‌های روانی را دارند.

برخی از مردم گاهی حرفهی روان‌پزشک را با روان‌کاو و روان‌شناس اشتباه می‌گیرند. روان‌پزشک، پیش از روان‌پزشک شدن، باید از دانشکدهی پزشکی فارغ‌التحصیل شود و سپس، به‌عنوان یک دورهی تخصص، آموزش شناسایی و درمان بیماری‌های روانی را ببیند و روان‌پزشک شود.

برخی از روان‌پزشکان متخصص در کمک به گروه سنی ویژه‌ای هستند، مانند روان‌پزشک کودکان، که درمان گروه سنی کودکان یا نوجوانان را بر عهده دارد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال روانپزشک:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد روانپزشک به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته روانپزشک

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری روانپزشک

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری روانپزشک

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال روانپزشک

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانپزشک با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری روانپزشک با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد روانپزشک متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته روانپزشک

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته روانپزشک

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته روانپزشک از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال