×

پروپوزال رشته آناتومی

رشته علوم تشریحی( آناتومی )یکی از مهمترین رشته های علوم پایه پزشکی است که به مطالعه وتحقیق در ساختمان بدن در سه زیر مجموعه به شرح ذیل می پردازد:

  • کالبد شناسی
  • بافت شناسی
  • جنین شناسی

رشته کالبد شناسی یکی از قدیمی ترین رشته های علوم پایه پزشکی است که در آن مطالعه ساختار بدن صورت   می گیرد و تشریح جسد به عنوان بخش مهمی از آموزش پزشکی مطرح می باشد.با پیدایش وبکارگیری ابزارهایی نظیر میکروسکوپ نوری وبدنبال آن میکروسکوپ الکترونی و تکنیک های پیشرفته ای نظیر هیستوشیمی  ، سیتوشیمی  ، اتورادیوگرافی  ، کشت سلولی و مهندسی بافت امکان مطالعه ساختار وفراساختار فراهم گردیده و دامنه علم تشریح به بافت شناسی  و زیست شناسی سلولی وملکولی گسترش یافته است. با استفاده از ابزارها و روشهای مذکور زمینه های مطالعه رشد وتکامل در گونه ها فراهم گردیده که سبب گسترش بیشتر این شاخه علمی به زیر شاخهء جنین شناسی  و تشریح مقایسه ای و آناتومی کاربردی و  آناتومی بالینی شده است .

رشته آناتومی قدیمی ترین شاخه علوم پزشکی است بطوریکه سایر شاخه‌های علوم پزشکی از آن به تدریج نشأت گرفته است و در دو دهه اخیر با ظهور علم آموزش پزشکی این رشته دچار تحول چشمگیری شده است. بطوریکه ازیک ظرف شاخه کالبد شناسی این رشته بنابر اصول آموزش پزشکی از صورت تشریحی محض خارج و بصورت کاربردی و بالینی و عملی تغییر یافته است و از طرف دیگر دروس بیولوژی سلولی و تکنیک‌هایی از قبیل الکترون میکروسکوپی، کشت سلولی، مورفومتری و هیستوشیمی به این علم اضافه شد و پهنه این علم را گسترش داده است.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال رشته آناتومی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد رشته آناتومی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته رشته آناتومی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری رشته آناتومی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری رشته آناتومی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال رشته آناتومی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد رشته آناتومی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری رشته آناتومی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد رشته آناتومی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته آناتومی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته آناتومی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته آناتومی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال