×
پروپوزال حقوق و فقه حنفی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال حقوق و فقه حنفی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد حقوق و فقه حنفی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته حقوق و فقه حنفی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری حقوق و فقه حنفی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری حقوق و فقه حنفی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال حقوق و فقه حنفی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق و فقه حنفی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری حقوق و فقه حنفی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد حقوق و فقه حنفی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته حقوق و فقه حنفی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته حقوق و فقه حنفی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته حقوق و فقه حنفی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال