×
پروپوزال حفاظت و مرمت تاریخی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال حفاظت و مرمت تاریخی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد حفاظت و مرمت تاریخی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال حفاظت و مرمت تاریخی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت تاریخی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد حفاظت و مرمت تاریخی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته حفاظت و مرمت تاریخی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال