×

پروپوزال حفاظت و مرمت تاریخی

برای مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی و نیز برای به‎کار بستن روش‎های مناسب حفاظت و مرمت و نگهداری علمی و فنی آثار و اشیاء متعدد تاریخی و فرهنگی موجود در موزه‎های کشور  آثاری که حاصل کاوش‎های باستان‎شناسی است و نیز آثاری که به‎صورت هنرهای وابسته به معماری دربناهای تاریخی وجود دارد و مواد و مصالحی که درساخت و ساز این گونه بناها از آنها استفاده گردیده است .

 باید به پژوهش‎های ویژه آزمایشگاهی متکی شد. ضرورت پژوهش و حفظ و احیاء این گونه آثار و اشیاء به صورت علمی و فنی از یک سو و لزوم بالا بردن کیفیت کار مطالعات از سو‎ی دیگر، ایجاد دوره‎های آموزش عالی در سطوح گوناگون از جمله کاردانی حفاظت درست آثار تاریخی را ایجاب می‎کند.

هدف رشته حفاظت و مرمت تاریخی آموزش افراد متخصص و دارای کارایی عملی در امر حفاظت و مرمت آثار تاریخی است.

رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، تعدد، تنوع و اهمیت بناها و محوطه‌های تاریخی و بالا بردن کیفیت توان اجرایی در زمینه مرمت و حفاظت از این بناها، بیانگر ضرورت تربیت متخصص حفاظت و مرمت بناهای تاریخی است.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال حفاظت و مرمت تاریخی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد حفاظت و مرمت تاریخی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال حفاظت و مرمت تاریخی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد حفاظت و مرمت تاریخی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد حفاظت و مرمت تاریخی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته حفاظت و مرمت تاریخی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال