×

پروپوزال جغرافیای سیاسی

جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از علم جغرافیا است که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد. نقش ویژه جغرافیای سیاسی، سازماندهی سیاسی فضا (هماهنگی قسمت‌های مختلف) در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای است.

جغرافیای سیاسی پدیده‌های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار می‌دهد که به‌طور سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین است.

تاریخ جغرافیای سیاسی به عنوان یک رشته علمی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره پیشرفت از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی دوم، دوره انزوا از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ و دوره احیا از دهه ۱۹۷۰ به بعد.

البته ردپای تفکرات مربوط به جغرافیای سیاسی را می‌توان د ر دوره‌های پیش از این تاریخ‌ها جستجو کرد؛ ارسطو ۲۳۰۰ سال پیش در یونان قدیم، مطالعات دولت را با یک رویکرد جبر محیطی و در مورد مسائلی مانند مرزها، شهر کانونی و تناسب میان جمعیت و مکان مورد مطالعه قرار داد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال جغرافیای سیاسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد جغرافیای سیاسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال جغرافیای سیاسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد جغرافیای سیاسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته جغرافیای سیاسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته جغرافیای سیاسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته جغرافیای سیاسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال