×
پروپوزال جغرافیای سیاسی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال جغرافیای سیاسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد جغرافیای سیاسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال جغرافیای سیاسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد جغرافیای سیاسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته جغرافیای سیاسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته جغرافیای سیاسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته جغرافیای سیاسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال