×
پروپوزال جراحی عمومی

 

 رشته جراحی عمومی در سراسر دنیا قدمتی به اندازه خود پزشکی دارد. آثار جراحی در جمجمه های بدست آمده از شهر سوخته زابل دیده می شود نشاندهنده ترپانوتومی در آن زمان بوده است.پزشکی قدیم ایران هم نشاندهنده انجام جراحی توسط پزشکان مبرز ایران زمین بوده است. در سالهای اخیر با گسترش پزشکی نوین در کشور ایران رشته جراحی عمومی بصورت مادر رشته های جراحی بصورت اکادمیک در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران راه اندازی شد. محدوده آموزش جراحی عمومی شامل جراحی های محوطه شکم،جراحی نسوج نرم کلیه قسمتهای بدن،جراحی غدد درون ریز ، جراحی عروق و موارد اورژانس سایر رشته های جراحی است.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال جراحی عمومی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد جراحی عمومی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته جراحی عمومی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری جراحی عمومی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری جراحی عمومی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال جراحی عمومی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد جراحی عمومی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری جراحی عمومی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد جراحی عمومی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته جراحی عمومی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته جراحی عمومی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته جراحی عمومی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال