×

پروپوزال جراحی عمومی

 

جهت انجام پروپوزال جراحی عمومی به معرفی این رشته می پردازیم. رشته جراحی عمومی در سراسر دنیا قدمتی به اندازه خود پزشکی دارد. آثار جراحی در جمجمه های بدست آمده از شهر سوخته زابل دیده می شود نشان دهنده ترپانوتومی در آن زمان بوده است.پزشکی قدیم ایران هم نشان دهنده انجام جراحی توسط پزشکان مبرز ایران زمین بوده است. در سالهای اخیر با گسترش پزشکی نوین در کشور ایران رشته جراحی عمومی بصورت مادر رشته های جراحی بصورت اکادمیک در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران راه اندازی شد. محدوده آموزش جراحی عمومی شامل جراحی های محوطه شکم،جراحی نسوج نرم کلیه قسمتهای بدن،جراحی غدد درون ریز ، جراحی عروق و موارد اورژانس سایر رشته های جراحی است.

گروه نخبگان برتر با بهره گیری از اساتید برجسته رشته جراحی عمومی در مقطع دکتری نسبت به ارائه خدمات زیر می پردازد.

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال جراحی عمومی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته جراحی عمومی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال

۴)قالب گذاری پروپوزال دکتری جراحی عمومی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور 

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال جراحی عمومی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال دکتری جراحی عمومی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته جراحی عمومی

۹)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته جراحی عمومی

۱۰)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته جراحی عمومی از مجلات ISI و ISC

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال