×

پروپوزال تکنولوژی پزشکی هسته ای

تکنولوژی پزشکی هسته ای حوزه ای میان رشته ای است. هدف این رشته آموزش افرادی کار آمد است که بتوانند زیر نظر پزشکان و متخصصان در مراکز درمانی پزشکی هسته ای فعالیت کنند. با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی ،علم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماریها ارزش بالایی کسب کرده است . پزشکی هسته ای حوزه ای میان رشته ای است و از رشته هایی نظیر تصویربرداری پزشکی ، فیزیک پزشکی و رشته هایی از این دست برخاسته شده است.

رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای از کلیه اقدامات تخصصی و تشخیصی در دو بخش : بالینی و پاراکلینیکی که در آن از چشمه های باز مواد رادیواکتیو استفاده می شود.

از مهمترین کاربردهای این رشته می توان به کاربردهای بالینی رادیو بیولوژی، استفاده از رادیو داروها، حفاظت در برابر اشعه و دوزیمتری اشاره کرد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال تکنولوژی پزشکی هسته ای:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد تکنولوژی پزشکی هسته ای به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری تکنولوژی پزشکی هسته ای

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری تکنولوژی پزشکی هسته ای

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال تکنولوژی پزشکی هسته ای

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد تکنولوژی پزشکی هسته ای با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری تکنولوژی پزشکی هسته ای با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد تکنولوژی پزشکی هسته ای متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال