×

پروپوزال تکنولوژی آبیاری

 

تکنولوژی آبیاری یکی از رشته های خاص علوم ریاضی می باشد. آبرسانی به مزارع و تامین آب مورد نیاز محصولات کشاورزی نیاز به آموزش نیروی انسانی ماهری دارد تا بتوانند عملیات تامین انتقال و توزیع آب در مزارع را بر اساس یافته های جدید علمی انجام دهد و بیشترین بهره گیری را از منابع داشته باشند.
ارتباط بین کارشناسان و متخصصین کشاورزی از یک سو و زارعین از سوی دیگر یکی از مقاطعی است که در کشور ایران اهمیت فوق العاده داشته و در مقایسه با سایر سطوح و مهارتها به لحاظ کمی و از نظر تعداد نیروی انسانی در سطح پائینی قرار دارد تامین نیروی انسانی در این مقطع میتواند نقش سازنده ای در بهبود و توسعه فن آبیاری و استفاده از آب کشاورزی در کشور را برآورده نماید . 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال تکنولوژی آبیاری:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد تکنولوژی آبیاری به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته تکنولوژی آبیاری

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری تکنولوژی آبیاری

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری تکنولوژی آبیاری

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال تکنولوژی آبیاری

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد تکنولوژی آبیاری با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری تکنولوژی آبیاری با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد تکنولوژی آبیاری متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته تکنولوژی آبیاری

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته تکنولوژی آبیاری

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته تکنولوژی آبیاری از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال