×
پروپوزال تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال تربیت مربی عقیدتی و سیاسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد تربیت مربی عقیدتی و سیاسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد تربیت مربی عقیدتی و سیاسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری تربیت مربی عقیدتی و سیاسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد تربیت مربی عقیدتی و سیاسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته تربیت مربی عقیدتی و سیاسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال