×
پروپوزال تاریخ

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال تاریخ:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد تاریخ به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته تاریخ

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری تاریخ

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری تاریخ

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال تاریخ

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد تاریخ با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری تاریخ با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد تاریخ متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته تاریخ

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته تاریخ

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته تاریخ از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال