×

پروپوزال بیوتکنولوژی دامپزشکی

 

رشته بیوتکنولوژی از جمله علومی است که در چند سال اخیر با پیشرفت های مداوم مواجه بوده است . رشته بیوتکنولوژی به کاربرد روشهای علمی و فنی در تولید و یا تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک (میکروارگانیسمها، یاخته‌های گیاهی و جانوری و آنزیمها و… ) برای تولید کالا و خدمات در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع  می پردازد.

مهمترین هدف رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی ارتقاء سطح دانش رشته زیست فناوری پزشکی با توجه به نیاز ها ی پزشکی کشور و ایجاد نگرشی باور پذیر در بین سایر گرایش های پزشکی می باشد که با در تعامل قراردادن توانمندیهای علمی و عملی آن ها به شکل گیری رویکرد های نوین پزشکی ملکولی در کشور کمک می نماید ، بطوریکه دوشادوش سایر گرایش های پزشکی مربوط ، آموخته های علمی و عملی خود را در حوزه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک به کار می گیرد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال بیوتکنولوژی دامپزشکی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد بیوتکنولوژی دامپزشکی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال بیوتکنولوژی دامپزشکی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دامپزشکی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد بیوتکنولوژی دامپزشکی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال