×

پروپوزال بهداشت و بیماریهای طیور

 

واحدهای پرورش طیور در کشور با سرعت روزافزون در حال توسعه می باشند . این بخش از صنعت دامپروری نقش قابل توجهی در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز جامعه دارد و به لحاظ فقدان نیروهای کارآمد اجرایی، اغلب این واحدها از بازده اقتصادی کافی برخوردار نیستند . بنابراین آموزش نیروهای کاردان با تخصص پرورش طیور می تواند نقش موثری در ارتقای فعالیتهای این بخش داشته باشد.

پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی ناپیوسته پرورش طیور، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :

  • ارائه اطلاعات و بکارگیری دستور العمل ها و روشهای مورد تایید کارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه
  • بررسی مقدماتی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظور عرضه خدمات متناسب
  • کاربرد صحیح وسایل، تجهیزات و نهاده ها و تشخیص عیوب و رفع آنها با توجه به حیطه تخصصی مربوطه
  • جمع آوری، ثبت اطلاعات و تهیه و تنظیم گزارش روزانه
  • اعمال بهداشت در واحدهای پرورشی
  • انجام امور فنی واحدهای پرورشی

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال بهداشت و بیماریهای طیور:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد بهداشت و بیماریهای طیور به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته بهداشت و بیماریهای طیور

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری بهداشت و بیماریهای طیور

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری بهداشت و بیماریهای طیور

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال بهداشت و بیماریهای طیور

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد بهداشت و بیماریهای طیور با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری بهداشت و بیماریهای طیور با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد بهداشت و بیماریهای طیور متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته بهداشت و بیماریهای طیور

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته بهداشت و بیماریهای طیور

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته بهداشت و بیماریهای طیور از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال