×

پروپوزال بهداشت محیط

بهداشت محیط عبارت است از کنترل همه عواملی که اثر مخربی بر پایدار ماندن سلامت انسان می‌گذارند. این شامل بیماری‌های زیادی می‌شود که از طریق آب، هوا، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تحت شعاع قرار میدهد. بهداشت محیط همچنین دربرگیرنده مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامت انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است. بهداشت محیط نباید با حفاظت محیط زیست اشتباه گرفته شود، بهداشت محیط در مورد حفاظت از هر دو محیط طبیعی و انسان ساخت برای سلامت انسان‌ها می‌باشد، در حالیکه، حفاظت از محیط زیست از محیط طبیعی برای حفظ اکوسیستم، محافظت می‌کند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال بهداشت محیط:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد بهداشت محیط به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته بهداشت محیط

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری بهداشت محیط

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری بهداشت محیط

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال بهداشت محیط

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد بهداشت محیط با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری بهداشت محیط با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد بهداشت محیط متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته بهداشت محیط

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته بهداشت محیط

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته بهداشت محیط از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال