×
پروپوزال بافت شناسی دامپزشکی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال بافت شناسی دامپزشکی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد بافت شناسی دامپزشکی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته بافت شناسی دامپزشکی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری بافت شناسی دامپزشکی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری بافت شناسی دامپزشکی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال بافت شناسی دامپزشکی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری بافت شناسی دامپزشکی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد بافت شناسی دامپزشکی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته بافت شناسی دامپزشکی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته بافت شناسی دامپزشکی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته بافت شناسی دامپزشکی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال