×

پروپوزال بافت شناسی دامپزشکی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال بافت شناسی دامپزشکی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته بافت شناسی دامپزشکی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری این رشته

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری بافت شناسی دامپزشکی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور در پروپوزال مربوطه

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال بافت شناسی دامپزشکی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته بافت شناسی دامپزشکی

۹)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI در رشته بافت شناسی دامپزشکی

۱۰)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته بافت شناسی دامپزشکی از مجلات ISI 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال