×

پروپوزال اویونیک هواپیما

 

اصطلاح اویونیک یک واژ مرکب است که از ترکیب دو واژه هوانوردی و برق ایجاد شده و معمولاً اشاره به تجهیزات الکترونیکی هواپیما،ماهواره و فضاپیما مانند نمایشگرها ، کامپیوترها، و فرستنده-گیرنده‌های آن‌هاست. برای اشاره به تجهیزات برقی که مربوط به تولید انرژی الکتریکی، تبدیل ولتاژ و جریان، توزیع انرژی و ذخیرهی انرژی هستند از اصطلاح الکتریک استفاده می‌شود. اصطلاح جامع‌تر برای تجهیزات برقی «برق و الکترونیک هوانوردی» است. گاهی از اصطلاح معادل «الکترو اویونیک» نیز در این زمینه استفاده می‌شود.

وسایلی که ایمنی یک پرواز، در گرو سلامتی و دقت عمل آنها است و باز به همین دلیل، در سازمان هواپیمایی هر کشوری، نصب، راه‌اندازی و نگهداری موجود در هواپیما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. وظیفه‌ای که بر عهده متخصصان اویونیک هواپیما می‌باشد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال اویونیک هواپیما:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد اویونیک هواپیما به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته اویونیک هواپیما

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری اویونیک هواپیما

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری اویونیک هواپیما

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال اویونیک هواپیما

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد اویونیک هواپیما با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری اویونیک هواپیما با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد اویونیک هواپیما متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته اویونیک هواپیما

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته اویونیک هواپیما

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته اویونیک هواپیما از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال