×

پروپوزال انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی چند رشته‌ای است که از ترکیب علوم مختلف تشکیل شده، که هدف اولیه آن‌ها جمع‌آوری، نگهداری، تحلیل، و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشکی و سلامت میباشد. این علوم شامل رشته‌های مختلف دانش مانند علوم کامپیوتر و طراحی نرم‌افزار، دانش اطلاعات، علوم شناختی، مهندسی نیاز، مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر می‌گردد.

با آنکه رشته کامپیوتر و اطلاعات که با همدیگر رشته انفورماتیک را شکل می دهند در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزی می باشند، ولی از آنجا که علوم مرتبط با پزشکی و سلامت بزرگترین و پیچیده ترین گستره دانش را در دنیای فعلی اطلاعات و دانش فعلی جهان تشکیل می دهند، رشته انفورماتیک پزشکی بصورت رشته ای مستقل و آکادمیک شکل گرفته و توسعه یافته است.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال انفورماتیک پزشکی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد انفورماتیک پزشکی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته انفورماتیک پزشکی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری انفورماتیک پزشکی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری انفورماتیک پزشکی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال انفورماتیک پزشکی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری انفورماتیک پزشکی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد انفورماتیک پزشکی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته انفورماتیک پزشکی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته انفورماتیک پزشکی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته انفورماتیک پزشکی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال