×
پروپوزال امور دفتری

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال امور دفتری:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد امور دفتری به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته امور دفتری

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری امور دفتری

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری امور دفتری

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال امور دفتری

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد امور دفتری با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری امور دفتری با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد امور دفتری متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته امور دفتری

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته امور دفتری

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته امور دفتری از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال