×
پروپوزال امورگمرکی

دانشجویان و اساتید رشته امورگمرکی می توانند جهت بهره مندی از خدمات پژوهشی گروه نخبگان برتر نظیر کارگاه های مقاله نویسی و اپلای با گروه ارتباط برقرار نمایند و بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایند.

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال امورگمرکی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد امورگمرکی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته امورگمرکی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری امورگمرکی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری امورگمرکی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال امورگمرکی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد امورگمرکی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری امورگمرکی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد امورگمرکی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته امورگمرکی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته امورگمرکی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته امورگمرکی از مجلات ISI و ISC

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال