×
پروپوزال اقتصاد حمل و نقل

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال اقتصاد حمل و نقل:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد اقتصاد حمل و نقل به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته اقتصاد حمل و نقل

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری اقتصاد حمل و نقل

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری اقتصاد حمل و نقل

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال اقتصاد حمل و نقل

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد اقتصاد حمل و نقل با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری اقتصاد حمل و نقل با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد اقتصاد حمل و نقل متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته اقتصاد حمل و نقل

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته اقتصاد حمل و نقل

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته اقتصاد حمل و نقل از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال