×

پروپوزال اقتصاد حمل و نقل

گرایش های مختلفی در رشته علوم اقتصادی به وجودآمده است که یکی از آنها گرایش اقتصاد حمل و نقل می باشد . هدف از تاسیس چنین گرایشی آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم و ویژگی های اقتصادی حمل و نقل ، روشه ای حمل و نقل سنتی و مدرن ، انتخاب وسیله ارزیابی خدمات حمل و نقل ، ارزشیابی طرح ها و پروژه های حمل و نقل و مواردی دیگر از این نوع و بررسی نظریه های گوناگون ارائه شده در زمینه ارتباطی حمل و نقل و توسعه اقتصادی است . در این گرایش همچنین نکات ویژهای در خصوص حمل و نقل زمینی ، دریایی ، هوایی ، خطوط و لوله های نفتی مورد بررسی قرار می گیرد .

اقتصاد حمل و نقل از دو بخش تشکیل شده است :یکی زیر ساختارهای حمل و نقل و دیگری وسایل حمل و نقل .

 بر اساس همین دیدگاهها ، علم اقتصاد با سایر علوم و به خصوص علوم پایه هم آمیختگی شدیدی پیدا کرده ، یکی از بارزترین رشته هایی که اخیرا در این رشته مورد استفاده قرار می گیرد ریاضیات و آمار است و توصیه می کنیم دانش جویان دوره دبیرستانی که دارای زمینه قوی ریاضی و آمار نیستند ادامه این رشته را در دوره کارشناسی و کار شناسی ارشد باید منتفی کنند و بر عکس دانشجویانی که در دوران دبیرستان از رشته آمار و ریاضی قوی تر بر خوردارند مطمئنا می توانند در دوره های بسیار بسیار بالاتری در این رشته موفق شوند . 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال اقتصاد حمل و نقل:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد اقتصاد حمل و نقل به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته اقتصاد حمل و نقل

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری اقتصاد حمل و نقل

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری اقتصاد حمل و نقل

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال اقتصاد حمل و نقل

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد اقتصاد حمل و نقل با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری اقتصاد حمل و نقل با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد اقتصاد حمل و نقل متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته اقتصاد حمل و نقل

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته اقتصاد حمل و نقل

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته اقتصاد حمل و نقل از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال