×
پروپوزال ادبیات فارسی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال ادبیات فارسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد ادبیات فارسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته ادبیات فارسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری ادبیات فارسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری ادبیات فارسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال ادبیات فارسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ادبیات فارسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری ادبیات فارسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد ادبیات فارسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته ادبیات فارسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته ادبیات فارسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته ادبیات فارسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال