×

پروپوزال ادبیات فارسی

ادبیات آئینه فرهنگ و تمدن یک ملت است و بسیاری از مسائل از قبیل شیوه معیشت، طرز فکر، اندیشه های فلسفی، عقاید و آرای مذهبی و اخلاقی، آداب و رسوم و مانند آنها در آثار ادبی نمایان می شود.

انتخاب این رشته با توجه به اینکه قاعده ها و ضوابط زبان مادری را به ما می آموزد به ظاهر معمولی و آسان به نظر می آید اما در واقع لطائف و ظرائفی دارد که در مراحل تخصصی کار را مشکل می کند. در این رشته دو بخش زبان و ادبیات فارسی مورد بررسی قرار می گیرند.

 قلم و زبان فارسی شامل زبان شناسی، دستور زبان، اصول نگارش و ویرایش و در بخش ادبیات، سبک شناسی ، نقد ادبی، انواع ادبی، تاریخ ادبیات ، بدیع، معانی، بیان، عروض و نیز متون نظم و نثر کلاسیک مورد بررسی قرار می گیرند. 

علاقه به ادبیات فارسی اولین شرط برای داوطلبان تحصیل در این رشته است. احساس لذت و حظ معنوی از خواندن و تعمق در متون، دلبستگی به مواریث فرهنگی و ادبی و احساس تعهد به پاس داشت ادبیات غنی و پرمایه فارسی که در برگیرنده عرفان نجیب و فرهنگ درخشان اسلامی است، از دیگر ویژگیهای داوطلبان تحصیل در این رشته است.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال ادبیات فارسی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد ادبیات فارسی به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته ادبیات فارسی

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری ادبیات فارسی

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری ادبیات فارسی

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال ادبیات فارسی

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ادبیات فارسی با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری ادبیات فارسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد ادبیات فارسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته ادبیات فارسی

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته ادبیات فارسی

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته ادبیات فارسی از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال