×

پروپوزال آمار

دانشجویان و اساتید رشته آمار می توانند جهت بهره مندی از خدمات پژوهشی گروه نخبگان برتر نظیر کارگاه های مقاله نویسی و اپلای و … با گروه ارتباط برقرار نمایند و بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایند.

علم آمار به زبان ساده، پیشگویی بر اساس اعداد و ارقام است. به عبارت دیگر یک آماردان می‌تواند بر اساس مجموعه اطلاعات عددی و بر مبنای مدل‌های ریاضی و مدل‌های نظریه احتمال، پیشگویی کند. یعنی به یاری اطلاعات گذشته، نحوه رفتار یک فرآیند را پیش‌بینی نماید. از همین رو می‌توان گفت که علم آمار نتیجه‌گیری از جزئیات و یا رسیدن از جزء به کل است.

علم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد. آمار گران با بکار بردن دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات وتحقیقات ؛ جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی شرکت میکنند.

متخصصین آمار اغلب دانششان در روشهای آماری را در علوم گوناگونی مانند زیست شناسی، اقتصاد، مهندسی، پزشکی، بهداشت عمومی، روانشناسی، بازار یابی، آموزش و ورزش بکار میگیرند.

امار گران تصمیم می گیرند که ازکجا و چگونه داده ها را جمع آوری کنند، نوع و تعداد گروه های نمونه را مشخص می کنند و به تهیه پرسشنامه های تحقیقی یا فرمهای گزارشی میپردازند.

آنها همچنین دستورالعمل هائی برای کارکنانی که بهجمع اوری و جدول بندی اطلاعات می پردازند، تهیه می کنند. در نهایت آمارگران با بکارگیری نرم افزارهای رایانه ای به تجزیه و تحلیل، تفسیر و جمع بندی اطلاعات می پردازند.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال آمار:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته آمار

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری این رشته

۴)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال آمار

۵)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد آمار با عقد قرارداد رسمی

۶)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری آمار با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۷)تنظیم پروپوزال ارشد آمار متناسب با فرمت دانشگاه ها

۸)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته آمار

۹)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته آمار

۱۰)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته آمار از مجلات ISI و ISC

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامهانجام مقاله – انجام پروپوزال