×
پروپوزال آماد

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال آماد:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پروپوزال ارشد آماد به همراه مقاله بیس

۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پروپوزال به دانشجویان رشته آماد

۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری آماد

۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری آماد

۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال آماد

۶)آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد آماد با عقد قرارداد رسمی

۷)تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری آماد با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۸)تنظیم پروپوزال ارشد آماد متناسب با فرمت دانشگاه ها

۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پروپوزال رشته آماد

۱۰)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته آماد

۱۱)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته آماد از مجلات ISI و ISC

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال