×
پایان نامه فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

پایان نامه فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی رشته ای است که در آن به تقویت جسم و روان انسان کمک می کند.رشته های پایه پزشکی و علوم تربیتی را شامل می شود.
در رشته فیزیولوژی اعمال موجودات زنده را موقع فعالیت مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.فعالیت های ورزشی روی سلول های بدن تاثیر دارند.اما شرایط هم مهم هست چه از لحاظ زمانی و یا مکانی .این رشته در ۷ گرایش ارائه می شود.در دوران کارشناسی ارشد چگونگی بافت و اندام و دستگاه های بدن مورد مطالعه قرار می گیرد.در رشته فیزیولوژی تغییرات محیط بر فرایندهای زیستی مورد مطالعه قرار می گیرد.و همچنین فرایند زیستی و روابط آنها مورد تحقیق قرار می گیرد.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه فیزیولوژی ورزشی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد فیزیولوژی ورزشی به همراه مقاله بیس
۲)آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشدفیزیولوژی ورزشی با عقد قرارداد رسمی
۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری بیماری های فیزیولوژی ورزشی
۴)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی
۵)تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری فیزیولوژی ورزشی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
۶)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه فیزیولوژی ورزشی
۷)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه فیزیولوژی ورزشی
۸)انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی ورزشی
۹)تنظیم فصول پایان نامه ارشد فیزیولوژی ورزشی متناسب با فرمت دانشگاه ها
۱۰)حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشدفیزیولوژی ورزشی
۱۱)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی
۱۲)تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشدفیزیولوژی ورزشی
۱۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته فیزیولوژی ورزشی
۱۴)چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی ورزشی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی
۱۵)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته فیزیولوژی ورزشی از مجلات ISI و ISC
۱۶)استخراج مقاله از پایان نامه ارشد فیزیولوژی ورزشی ، استخراج مقاله از پایان نامه دکتری فیزیولوژی ورزشی مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
۱۷)تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته فیزیولوژی ورزشی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال