×
پایان نامه بیماری های داخلی دام های کوچک

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه بیماری های داخلی دام های کوچک:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد بیماری های داخلی دام های کوچک به همراه مقاله بیس
۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته بیماری های داخلی دام های کوچک
۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک
۴)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه بیماری های داخلی دام های کوچک
۵)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه بیماری های داخلی دام های کوچک
۶)آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشد بیماری های داخلی دام های کوچک با عقد قرارداد رسمی
۷)تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
۸)انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشدو دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک
۹)تنظیم فصول پایان نامه ارشد بیماری های داخلی دام های کوچک متناسب با فرمت دانشگاه ها
۱۰)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته بیماری های داخلی دام های کوچک
۱۱)تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد بیماری های داخلی دام های کوچک
۱۲)حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد بیماری های داخلی دام های کوچک
۱۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته بیماری های داخلی دام های کوچک
۱۴)استخراج مقاله از پایان نامه ارشد بیماری های داخلی دام های کوچک، استخراج مقاله از پایان نامه دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
۱۵)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته بیماری های داخلی دام های کوچک از مجلات ISI و ISC
۱۶)چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی
۱۷)تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته بیماری های داخلی دام های کوچک با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال