×

پایان نامه ادبیات فارسی

این رشته شامل هفت گرایش است که عبارتند از:

زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی-ادبیات پایداری-ادبیات روایی-ادبیات عامه-ویرایش و نگارش-آموزش زبان فارسی

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه ادبیات فارسی
۱)پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد ادبیات فارسی به همراه مقاله بیس
۲)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه ادبیات فارسی
۳)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته ادبیات فارسی
۴)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری ادبیات فارسی
۵)تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری ادبیات فارسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
۶)تنظیم فصول پایان نامه ارشد ادبیات فارسی متناسب با فرمت دانشگاه ها
۷)انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی
۸)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته ادبیات فارسی
۹)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه ادبیات فارسی
۱۰)آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی با عقد قرارداد رسمی
۱۱)حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد ادبیات فارسی
۱۲)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته ادبیات فارسی
۱۳)تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد ادبیات فارسی
۱۴)استخراج مقاله از پایان نامه ارشد ادبیات فارسی ، استخراج مقاله از پایان نامه دکتری ادبیات فارسی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
۱۵)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته ادبیات فارسی از مجلات ISI و ISC
۱۶)چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی
۱۷)تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته ادبیات فارسی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال