×

ویرایش و نکات فنی پایان نامه و رساله

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

باید به این نکته توجه داشت که تمامی مطالب پایان نامه در ورد پیاده سازی می شود.تمامی متن ها روی کاغذA4 یک رو تایپ می شود.نکاتی باید در مورد صفحات اصلی رعایت شود به طور مثال: باید ساده و بدون کادر باشد.خط اول در کلیه پاراگراف ها بدین صورت است که باید یک سانتی متر تورفتگی داشته باشد.

جلد

جنسی که جلد باید داشته باشد باید ازمقوا باشد و ضخامت آن باید ۲تا ۳ میلی متر باشد و روکش آن باید از چرم مصنوعی باشد.

رنگی که برای جلد پایان نامه کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است باید آبی تیره (سورمه ای)باشد.در مورد دکتری رنگ جلد پایان نامه باید مشکی و ساده باشد.

قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ باشد.

نوشته های روی جلد باید به صورت طلاکوب باشد.

لگو دانشگاه باید در گوشه ی سمت چپ قرار بگیرد به طول ۵ و عرض ۳ سانتی متر و فاصله آن از لبه بالا و سمت چپ جلد۱/۵سانتی متر باشد.

تمامی مندرجات  به غیر از لگو دانشگاه روی جلد باید در وسط قرار بگیرد.

درقسمت عطف عنوان پایان نامه,نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نوشته درج می شود.

ترتیب و قرار گرفتن مندرجات طبق پیوست انجام می شود.

روی صفحه جلد تاریخ باید به میلادی ذکر شود.صفحه جلد به انگلیسی که مطالب آن ترجمه روی جلد فارسی است.

حرف اول کلمات باید عنوان انگلیسی به جز حروف اضافه بزرگ تایپ شود.

کیله مندرجات به زبان انگلیسی باید در پشت جلد هم چاپ شود.

در تمامی متن باید نوع قلم یکنواخت باشد و برای فارسی قلم B لوتوس استفاده شود و برای انگلیسی قلم times new roman استفاده می شود.

 

حاشیه بندی و فاصله گذاری

حاشیه های سمت راست ,بالا و پایین ۳سانتی متر و حاشیه سمت چپ ۲ سانتی متر می باشد.زمانی که متن انگلیسی باشد حاشیه از سمت راست ۲سانتی متر می باشد و از سمت چپ ۳سانتی متر می باشد.

زمانی که اندازه شکل ها و جداول از فضای داخلی حاشیه ها بزرگتر باشدمی توان با کوچکتر کردن آنها و با کاغذA3 به صورت تاخورده حاشیه را رعایت کرد.

حداکثرتعداد سطرها ۲۷ و حداقل ۲۲می باشد.

فاصله سطرها یک سانتی متر می باشد.

فاصله بین عناوین با متن قبلی یک سانتی متر می باشد ولی با متن بعدی بدون فاصله می باشد.

بین متن و جدول هاو فرمول ها باید یک سطر فاصله داشته باشد.

بین عنوان جدول و جدول بدون فاصله می باشد.

شماره گذاری

الف)شماره گذاری صفحات

شماره گذاری مقدماتی و صفحات اصلی پایان نامه در جدول زیر ذکر شده است.

شماره صفحات با رعایت ۱٫۵سانتی متر از پایین صفحه می باشد و باید کامل در وسط صفحه قرار بگیرد.

صفحات مقدماتی در پایان نامه ها با اعداد رومی شماره گذاری می شود.

ب)شماره گذاری بخش ها,جدول ها,شکل ها,فرمول ها و…..

-بخش ها و زیربخش ها به عدد شماره گذاری می شوند به صورتی که شماره فصل درسمت راست و شماره بخش بعد از آن می آید.

-فقط تا ۴ رقم اعداد برای شماره گذاری مجاز است.پس از آن در صورتی که نیاز باشد از خط تیره (-)و حروف الفبای فارسی استفاده می شود.

-شماره گذاری در شکل ها,جداول,نمودارها و نقشه ها به صورت فوق می باشد.

-پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شود.

-برای شماره گذاری فرمول ها و روابط عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ  بیانگر رابطه می باشد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال