×

نگارش مقاله

ضرورت تهیه مقاله

ضرورت تهیه مقاله

تهیه گزارش نتایج و مطالعات پژوهشهای علمی مهمترین مرحله پژوهشگری به شمار می آید .

 • پژوهش زمانی کامل است که نتایج آن در اختیار جامعه علمی گذارده شود.
 • به سخن دیگر ، اگر پژوهشگر نتواند یافته های پژوهش و نتایج اقدامات علمی خود را در اختیار سایر پژوهشگران و علاقه مندان قرار دهد ، پژوهش او هر اندازه هم مهم باشد به پیشرفت علم کمکی نخواهد کرد .
 • در واقع مثل این است که اصلاً پژوهشی انجام نگرفته است . بنا به گفته مک برنی (۱۹۹۰) ، “ علم یک فعالیت اجتماعی است و از طریق مشارکت همگانی و به هم پیوستن دانش فراهم آمده از سوی فرد فرد دانشمندان رشد و گسترش می یابد “ (ص۲۶۹)

یا به تعبیر آریان پور (۱۳۴۵) :

  • حقیقت پژوهی به عنوان نمودی اجتماعی تنها مشتمل بر دریافت حقیقت ها نیست ، بلکه مستلزم انتقال حقیقت ها نیز هست ……کمال تحقیق در این است که نوشته شود و از این مهمتر ، خوانده شود . به راستی تحقیق به دو کس نیازمند است : آن کس که حقیقتی را فرا می دهد و آن که حقیقت را فرا می گیرد (ص۴۰).
  • پس از انجام دادن پژوهش و گردآوری تعدادی یافته علمی و بایگانی کردن آنها هیچ گونه خدمتی به پیشرفت علم نمی شود.
  • دانشمند باید یافته های پژوهشی خود را به رشته تحریر درآورد و آنها را به نحو مقتضی در اختیار علاقه مندان بگذارد.
  • همان گونه که پژوهشگر ، پیش از اقدام به پژوهش ، نیاز دارد از کوششهای علمی سایر پژوهشگران در رشته مورد علاقه اش آگاه شود تا بتواند برنامه کار پژوهشی خود را با نتایج اقدامات آنان و پیشرفتهای علمی هماهنگ نماید .
  • دیگران نیز باید بتوانند به یافته های پژوهشی او دسترسی پیدا کنند تا با استفاده از آنها فعالیتهای علمی خود را سامان دهند . گذشته از اینها ، یافته های علمی پراکنده و غیر قابل دسترس به خودی خود علم به حساب نمی آیند ، بلکه باید در اختیار سایر پژوهشگران و صاحب نظران قرار گیرند تا بتوانند بر پایه آن یافته ها نظریه های علمی را که ستونهای استوار معرفت علمی به حساب می آیند بنا نهند .
  • همه اینها مستلزم آن است که پژوهشگران نتایج پژوهشهای خود را سازمان دهند و آنها را به نحوی که قابل استفاده جامعه علمی باشد به رشته تحریر درآورده ، انتشار دهند .

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال