×

نگارش صحیح متن پایان نامه (علائم نگارشی پر کاربرد در پایان نامه نویسی)

نگارش صحیح متن

نگارش صحیح متن پایان نامه 

در نگارش صحیح متن پایان نامه باید نکات زیادی را توجه کنید. اصول نگارشی در یک پایان نامه بسیار با اهمیت است. در ادامه به بیان بعضی از تکات پرکاربرد در این خصوص می پردازیم.

پاراگراف نویسی

در نوشتن متن پایان نامه باید در هر یک از ساختارهای پایان نامه، مقدمه، بدنه و نتیجه گیری اصول پاراگراف نویسی رعایت شود. هر پاراگراف باید به موضوع خاصی اشاره کند.

هر پاراگراف شامل جمله آغازین، جملات بدنه و جمله پایانی می باشد که به پاراگراف بعدی ارتباط داده می‌شود.

علائم نگارشی

تا جایی که امکان دارد جدانویسی را در کلمه‌ها رعایت کنید. نقطه، ویرگول، و جدانویسی کلمات از مواردی است که در صورت عدم رعایت آن، متن پایان نامه را از نگاه خواننده بسیار سخت می کند و زیبایی بصری آن را کاهش می‌دهد.

در آخر هر جمله نقطه گذاشته شود و پس از آن یک فاصله درج شده و جمله بعدی آغاز می‌گردد.
ویرگول برای مکث کوتاه و یا جداسازی کلمات هم‌ارزمورد استفاده قرار می گیرد.

برای جداسازی بندهای مستقل و یا برای مکث‌های طولانی از نقطه ویرگول(؛) استفاده می کنیم.

نقل‌وقول

به یاد داشته باشید باید برای نقل‌وقول مستقیم از دو نقطه استفاد می کنیم.

نقل‌وقول مستقیم

زمانی که در متن از نظرات دیگران استفاده می کنیم اگر از ۴۰ کلمه کمتر باشد با علامت گیومه متمایز می شود.

اگر عبارت نقل شده بیش از ۴۰ کلمه باشد، این عبارت را باید به صورت زیر از متن جدا نمود.
۱- از ابتدای سطر بعدی شروع شود
۲- طول سطرهای نقل قول کوتاه‌تر از دیگر سطرهای متن باشد.
۳- از قلم (فونت) کوچکتر از قلم اصلی استفاده شود.

ارجاع به منبع

اطلاعات مختصری از منبع باید بعد از نقل قول ذکر شود.

شیوه ارجاع درون متنی

در این شیوه اطلاعات مربوط به منبع بلافاصله در درون خود متن و داخل پرانتز آورده می شود.

اگر منبع در پایان نامه به زبان غیر فارسی باشد حتماً باید اطلاعات به زبان مبدأ آورده شود.

اگر منبع مورد استفاده بیش از یک جلد باشد ضروری است درون متن، شماره جلد قبل از شماره صفحه ذکر شود.

() پرانتز

برای جدا کردن توضیح های نسبتا اضافی به کار می رود؛ توضیح هایی از قبیل:

الف) عبارت های تکمیل کننده و توضیح دهنده: امامان معصوم(ع) احکام دینی را گاهی از راه الهام (نه وحی که خاص پیغمبر است) می گرفتند.

ب) معنای لغت ها و کلمه ها: جلد پنجم و ششم فرهنگ معین به اعلام (اسمهای خاص) اختصاص دارد.

ج) تاریخ ها: صائب (۹۸۶-۱۰۸۱ ه ق) از برجسته ترین شاعران سبک هندی است. د) ذکر مثال ها: روش های تحقیق به کار گرفته شده ( مثل پیمایشی) در متن . . . ر) ارجاع ها و ذکر منابع در متن: ( جوادی عاملی، ۱۳۷۷ ،ص ۵۴٫( س) برای آوردن علایم اختصاری در متن: (ق.م)؛ (ره)

برای اطلاع از نحوه نوشتن منابع در یک مقاله کلیک کنید.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال