×

نکته هایی که باید در مقاله رعایت کنیم

نکاتی که در مقاله باید رعایت شود

 

۱- فرایند «تفکر»:

تفکر، تلاش برای معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجود است. محتوایی یک پژوهش درست کردن و تحلیل مناسب افکار خویش در جهت استفاده بهینه از مطالب ذهن خویش به شمار می رود.

۲- منطقی بودن:

منطق که راه درست ضروری یک مقاله علمی است و محقق باید شایستگی لازم را در استدلال آوردن، تحلیل محتوا و نتیجهگیری داشته باشد.استنباط های قیاسی و استقرایی، روشهای مختلف نمونه برداری از ویژگیهای منطقی یک مقاله علمی است که دقت در آن کمک فراوانی به محتوای مقاله می کند.

۳- انسجام و نظام دار بودن:

مرتبط بودن اجزای مختلف مقاله ، و نیز متناسب بودن آنها با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعی از جمله مواردی است که در نظم دار شدن مقاله موثر می باشد.

۴- تراکمی بودن:

هدف پژوهش پاسخ به سئوال هایی است که همچنان ناشناخته باقی مانده است. پژوهش علمی باید به کشف دانش جدید، و برای تکمیل دانش، صورت پذیرد.هدف اصلی یک مقاله، کشف یا تکمیل سواد مردم اجتماع می باشد. و تکرار متن ها و جملات تکراری از کیفیت و کمیت مقاله کاسته و سبب اختلال در این امر خطیر می شود.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال