×

نکات مهم در انجام پروپوزال

 

پروپوزال مهم ترین و اساسی ترین قسمت در یک کار تحقیقی می باشد.این طرح تحقیق اصل تحقیق نمی باشد بلکه
طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است. پژوهشگری که قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است و راهنمای محقق برای عملیاتی کردن و اجرای تحقیق است.

با توجه به اینکه فرایند تهیه و تکمیل یک پروپوزال اسان می باشد اما باید به آن توجه داشت که پروپوزال در واقع طرح پیشنهادی می باشد .
و باید با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد.
اجزای پروپوزال از قبیل: طرح مسئله، اهمیت و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اهداف، سئوالات، فرضیه ها مهم می باشند و دانشجو علاوه بر این ها باید در انتخاب عنوان پژوهش خود دقت کند.

در نوشتن پروپوزال باید به نکات زیر توجه کنید:

– معرفی موضوع پایان نامه
-توضیح اهمیت آن موضوع
-ذکر پ‍‍ژوهش های گذشته که مرتبط با این پژوهش است
-نتایج مورد استفاده در تحقیق
-روش های مورد استفاده در پژوهش
– قالب بندی شکل پروپوزال
-سعی کنید موضوع مورد نظر ساده و روشن باشد.
-در جمله بندی عنوان پژوهش دقت کنید.
-کلمات اضافی را از عنوان پروژه حذف کنید .
-هدف تحقیق و موضوع باید در راستای هم انتخاب شوند.در نوشتن پروپوزال سعی نمایید که این رابطه را به خوبی نمایش دهید.
– پروپوزال را منظم و با بخش بندی مناسب تهیه نمایید.
-از نوشتن موارد اضافی در گفتارو مقدمه وتشکر از استاد راهنما خود داری نمایید.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال