×

نکاتی در انتخاب مسائل تحقیقاتی

انتخاب مسائل تحقیقاتی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

در فرایند انتخاب مسائل تحقیقاتی باید به یکسری نکته ها توجه داشت.سعی کنید از ابتدای انجام تحقیق طبق برنامه ریزی و مرحله به مرحله مطابق با برنامه پیش بروید .دانشجو باید پس از رسیدن به پاسخ پرسش های جزئی ، برای یافتن پاسخ سوالات کلی و جامع تر اقدام کند تا در این مسیر به مشکلی برخورد نکند.

یکی از نکته های اصلی در مسائل تحقیقاتی این است که روی هدف پژوهش متمرکز شوید و آن را محور فعالیت های خود قرار دهید. شما هر موضوعی را که برای نگارش تحقیق خود انتخاب کنید مطمئنا شاخ و برگ های فراوان دارد سعی کنید روی مسائل فرعی تا جایی که لزوم دارد وارد شوید و از زیاده گویی مسائل حاشیه ای خود داری کنید پرسش های فرعی در هر صورت پدید می آید و پاسخ به آن ها مراحل پژوهش را توسعه می دهد.

از ابتدای نگارش به برنامه ریزی و طراحی جمع آوری اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل دقت داشته باشید در صورت رعایت این موارد محقق می تواند به فعالیت های پژوهشی خود به نسبت امیدوار باشد.

نکاتی درانتخاب مسائل تحقیقاتی

خودداری از دوباره کاری در تحقیقات
مهم بودن مساله تحقیق وارزش بررسی آن
علاقه مندی ،کنجکاوی وکشش علمی برای شناخت آن
آموزش،شرایط وکیفیت فردی شخص محقق
فراهم بودن اطلاعات برای سنجش و عملی بودن روش تحقیق
وجود وسایل و امکانات مورد نیاز تحقیق
امکان همیاری و همکاری در انجام تحقیق بین واحدها و افراد ذیربط
فراهم بودن بودجه تحقیق و استفاده احتمالی از آن
پیش بینی مشکلات ،موانع ،رویدادها و خسارات احتمالی در رابطه با تحقیق
وجود زمان لازم برای تحقیق

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

مطالب مرتبط:

تعیین و پالایش موضوع تحقیق

مراحل نوشتن طرح پیشنهادی تحقیق

سازه در تحقیق چیست ؟

مقدمه در روش تحقیق

طراحی تحقیق