×

نحوه نگارش پروپوزال

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

به طور کلی می توان گفت پروپوزال شامل پیش نویس پژوهشی است که برای دریافت مدرک باید انجام دهید.در پروپوزال به معرفی موضوع پایان نامه پرداخته می شود.

توضیحی در مورد اهمیت موضوع انتخاب شده و به نتایجی که در مورد این تحقیق خواهیم رسید برداخته می شود. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

شکل پروپوزال ها با توجه به اهدافی که مد نظر محقق است متفاوت می باشد اما نکاتی هست که باید به طور کلی رعایت شود:

۱- موضوع تحقیق

۲- توضیح موضوع و اهمیت آن

دراین بخش باید ارتباط موضوع با رشته تحصیلی و اهمیت آن از لحاظ علمی توضح کامل داده شود.

۳- ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط

در این قسمت باید به پژوهش هایی پرداخته شود که شما درصدد تکمیل و رفع اشتباهات آن هستید.

۴- اهداف و فرضیه ها

در این قسمت نتایجی را که از تحقیق به آن خواهید رسید را بیان کنید.بیان کنید که چه اهدافی از این تحقیق مد نظر شما هست.و در آخر به چه نتیجه ای از تحقیق دست خواهید یافت.

۵- روش ها و ابزار های تحقیق

در این فسمت ابزارهای مورد استفاده برای رسیدن به اهداف پژوهش ذکر خواهد شد.ذکر کنید از چه روش های علمی سود خواهید کرد.

۶- منابع

در این قسمت فهرستی از منابعی که از آنها در تخقیق خود بهره برده اید و مرتبط با کار شما می باشد لیست کنید.

نکاتی که در مورد انتخاب و نگارش عنوان باید رعایت کنید به شرح زیر می باشد:

۱٫موضوعی که انتخاب می کنید باید در حدامکان ساده و روشن باشد.

۲٫عنوان باید به صورت خلاصه ای که در ذهن است بیان شود. باید در چارچوبی باشد که اهدافتان را به خواننده منتقل کند.عنوان باید بیان گر اهداف محقق باشد.

۳٫جمله بندی در عنوان پروژه باید به گونه ای باشدکه اصلیت موضوع تحقیق مشخص باشد.

۴٫از کلمات اضافی در عنوان پروژه خود داری کنید.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال