×

نحوه نگارش خط فاصله در مقاله

فاصله خط

(-) فاصله خط

نشانه جداسازی است و بیشتر در دو طرف جمله یا عبارت معترضه می آید تا آن را از متن اصلی جمله جدا کند، خط فاصله در جداکردن، از ویرگول قوی تر و از پرانتز ضعیف تر است؛ به این معنی که خواننده حتما مطلب بین دو ویرگول را باید بخواند، ولی مطلب دو خط فاصله را می تواند نخواند. تفاوت آن با پرانتز در این است که عبارت بین دو خط فاصله، جزء جمله به شمار می رود و در روال طبیعی جمله می توانیم آن را بخوانیم، ولی عبارت داخل پرانتز، توضیحی زاید بر متن است و ممکن است از نظر ترتیب کلمات به گونه ای نباشد که بتوانیم آن را بخوانیم (غلامحسین زاده، ۱۳۷۲ ،ص: ۵۰) نهضت بیداری مسلمانها در بسیاری از کشورهای اسلامی -برخلاف آنچه که تصور و تبلیغ میشود- فرزند انقلاب نیست، برادر آن است.

الف) در آغاز بندهای کوتاه فرعی که بدون شماره گذاری یا دسته بندی عددی و حرفی بعد از دو نقطه قرار می گیرند: کارمند خوب کسی است که: – اهداف کارش را بداند؛ – نیازهایش را بشناسد و . . .

ب) برای پیوند دادن یک ترکیب دو وجهی: فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ قطار تهران- مشهد ج) به معنی «تا» در بین دو عدد: ساعت ۹-۸ درس دارم.

 

 

<strong>منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال</strong>