×

نحوه نوشتن منابع در مقاله (جدید به همراه pdf نکات کلیدی مقاله)

نحوه نوشتن منابع در مقاله

منابع در مقاله جدید بخش ارجاعات و فهرست منابع در یک مقاله بسیار با اهمیت است و باید به طور دقیق انجام شود. از این رو در اینجا به نحوه نوشتن منابع در مقاله می پردازیم.

محقق باید در پایان مقاله فهرستی از منابع و مراجعی که در متن به آنها استناد کرده است، به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی در منابع فارسی (عربی یا انگلیسی در صورت استفاده) بیاورد.

هدف فهرست منابع

هدف از آوردن فهرست منابع ، ارائه دادن صورت دقیق و کامل همه مراجعی است که در متن مقاله به آنها استناد شده است. هدف از ارائه این فهرست، نشان دادن میزان تلاش پژوهشگر و محقق در بررسی و استفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق سایر نویسندگان و مؤلفان و نیز راحتی دستیابی خواننده به منابع موردنظر است .

۵ بخش اصلی در فهرست منابع

علاوه براین تمامی مراجع و مآخذی که در متن به آنها استناد شده است، باید در فهرست منابع ذکر شود، پس در بخش منابع، فقط منابعی آورده می شود که در متن به آنها استناد شده است. در ذکر هر منبع، حداقل پنج دسته اطلاعات، ضروری به نظر می رسند که در همه ارجاعات مشترک اند:

۱ .نام مؤلف یا مؤلفان؛

۲ .تاریخ انتشار اثر؛

۳ .عنوان اثر؛

۴ .نام شهر (ایالت)؛

۵ .نام ناشر.

جداسازی این اطلاعات از هم با نقطه (.) و جداسازی اجزای مختلف هر یک از آنها با ویرگول (،) صورت می گیرد.

ارجاع کتاب در فهرست منابع

الف) در ارجاع کتاب با یک مؤلف، اطلاعات ضروری ذکر شده در بالا ذکر می شود ، در صورتی که اثر تجدید چاپ شده باشد، پس از عنوان کتاب، شماره چاپ آن می آید، مانند: جوادی آملی، عبداالله (۱۳۷۲). هدایت در قرآن (چاپ سوم). تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء. در ارجاعات انگلیسی در صورتی که چاپ جدید مجددا ویرایش شده باشد، علامت ای دی (ed) با شماره با شماره ویرایش آن، داخل پرانتز آورده می شود، مانند: Belmont. An introduction to the history of psychology (2ed). ،Wadsworth: CA . Hergenhahn ،(۱۹۹۳). R. B

ب) در ارجاع منابع دارای دو مؤلف یا بیشتر، اسامی مؤلفان به ترتیب نام ذکرشده در کتاب، ذکر می شود و بین نام و نام خانوادگی آن ها ویرگول و بین اسامی مؤلفان نقطه ویرگول (؛) می آید؛ مانند: سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، زهره(۱۳۷۹). روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ سوم). تهران: نشر آگاه.

ج) در معرفی کتاب های ترجمه شده، پس از ذکر نام مؤلف و تاریخ اثر ، نام مترجم و تاریخ انتشار ترجمه ذکر می شود. در آثاری که تاریخ نشرشان مشخص نیست، داخل پرانتز به جای تاریخ نشر، علامت سؤال (؟) می آید؛ مانند: صدرالدین شیرازی، محمد(۱۳۷۵). شواهد الربوبیه، ترجمه جواد مصلح. چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.

د) در معرفی کتابهایی که با عنوان سازمانها یا نهادها منتشر شده اند، به جای نام اشخاص، نام مراکز ذکر می شوند: مرکز اسناد و مدارک علمی، وزارت آموزش و پرورش، (۱۳۶۲). واژه نامه آموزش و پرورش: فارسی- انگلیسی، انگلیسی- فارسی. تهران. نشر مؤلف.

ر) کتاب هایی که به جای مؤلف، ویراستاری یا به صورت مجموعه مقالاتی بوده که به وسیله افراد مختلف نوشته شده است؛ اما یک یا چند نفر آنها را گردآوری کرده اند، بدین صورت می آیند: شفیع آبادی، عبداالله (گردآورنده)، (۱۳۷۴). مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره. تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

ارجاع کنفرانس‌ها، سمینارها و گزارش‌ها

ارائه گزارش از همایش ها و سمینارها باید به شکل زیر بیان گردد: (سلطانی، ۱۳۶۳ ،ص ۱۹).

همایش بین المللی نقش دین در بهداشت و روان (۱۳۸۰) .چکیده مقالات اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

نقل منابع الکترونیکی (اینترنت)

امروزه نقل از منابع اینترنتی یکی از منابع ارجاع است که در ذکر آن، اطلاعات ضروری به ترتیب زیر بیان می گردد.

(ترابیان، ۱۹۸۷ ،ترجمه قنبری، ۱۳۸۰).

بارلو، جان پی (۱۹۹۶ ).درخت یوشع میلرزد، در مجله CORE( روی خط اینترنت)، ج۸ ، ش ۱ ،(۱۹۹۲) ،نقل شده تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۹۶ ،قابل دسترسی در؛

Corel. 08. g2. :pub/Zines/CORE-Zine File:Ptp. etext. org Directory

ارجاع فرهنگ نامه و دائرهالمعارف در منابع

در ارجاع فرهنگ لغت ها نام سرپرست آورده شده و سپس بقیه اطلاعات ضروری، همانند کتاب به ترتیب می آید؛ مانند: بجنوردی، سیدکاظم و همکاران (۱۳۷۷ )،دائرهالمعارف بزرگ اسلامی (چاپ دوم)، تهران: مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی.

ارجاع پایان نامه و رساله در منابع

در ارجاع رساله ها و پایان نامه ها، پس از ذکر عنوان، باید ذکرشود که آن منبع پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا و به صورت چاپ نشده، است؛ سپس باید نام دانشگاهی را که مؤلف در آن فارغ التحصیل شده است، آورد: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز- دفتر توسعه آموزش چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی) ۱۳ ایزدپناه، عباس (۱۳۷۱ .(مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه قم.

نحوه ارجاع مقاله، پایان نامه و رساله در منابع

برای ارجاع به مقاله هایی که در مجله های علمی- تخصصی به چاپ می رسند، ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، پس از آن، تاریخ انتشار اثر، بعد عنوان مقاله، و به دنبال آن، نام مجله و شماره آن ذکر می شود، سپس شماره صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فارسی و pp در انگلیسی آورده می شود؛ مانند: حداد عادل، غلامعلی (۱۳۷۵ ).آیا انسان می تواند عینی باشد. فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش ۹ ،صص ۴۱-۳۵٫

در پایان نامه نیز شما باید ارجاعات و فهرست منابع را به طور دقیق بیان کنید که در دام اشکال گیری اساتید داور نیفتید. برای رعایت نکاتی در این خصوص به مقاله ارجاعات در پایان نامه مراجعه کنید. همچنین شما می‌توانید برای آگاهی از جزئیات ساختارهای نگارشی در متن پایان نامه به مقاله نگارش صحیح متن پایان نامه مراجعه کنید

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال