×

نحوه نتیجه‌گیری مقاله؛ نکات کلیدی را همین الان بیاموزید

نکات کلیدی

نحوه نتیجه‌گیری مقاله؛ نکات کلیدی 

نتیجه‌گیری مقاله یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مقاله محسوب می‌شود که می‌تواند در نظر داوران مقاله بسیار تاثیر گذار باشد. این بخش که در انتهای مقاله آورده می شود در حقیقت، باید خواننده را به جمع بندی کلی و دقیق از مقاله شما برساند. البته در نوشتن این بخش از مقاله باید به دقت بررسی شود و باید به گونه ای نوشت که در عین سادگی و اختصار ،تاثیر گذاری خود را داشته باشد. به یاد داشته باشید به هیچ عنوان از جملات موجود در مقدمه و یا چکیده خود برای نوشتن این بخش استفاده نکنید چون نه تنها خوانندگان علاقه ای به آن ندارند، بلکه مقاله شما از نظر متخصصان و داوران منیز در سطح پایین تری خواهد بود. اگر در خصوص نوشتن نتیجه گیری مقاله خود نیاز به کمک دارید، می‌توانید از طریق سامانه مشتریان با ما در ارتباط باشید.

نتایج

در این بخش، توصیف کلامی مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده است، ارائه می شود. این توصیف کلامی با اطلاعات آماری مورد استفاده، کامل می‌شود و بهترین روش آن است که داده ها از طریق شکل و نمودار یا جدول، نمایش داده شوند. ساختار بخش نتایج، معمولاً مبتنی بر ترتیب منطقی پرسش ها یا فرضیه ها و نیز وابسته به تأیید شدن یا تأیید نشدن فرضیه هاست. ترتیب بیان نتایج نیز یا برحسب ترتیب تنظیم سؤال ها یا فرضیه های آنها است، یا برحسب اهمیت آنها. روش متداول بیان نتایج، آن است که ابتدا مهمترین و جالبترین یافته ها و سپس به ترتیب، یافته های کم اهمیت تر ارائه می شود.

بحث و تفسیر

در این بخش، تمام اجزای گزارش تحقیق به هم ربط داده می‌شوند و محقق با ترکیب و پیوند بخش‌های مختلف، خواننده را به سوی یک نتیجه گیری کلی هدایت میکند. بنابراین لازم است شباهت ها و تفاوت های نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی روشن گردد و نیز معلوم شود که یافته های پژوهش، به روشن شدن مسئله مورد بررسی و زمینه دانش آن چه کمکی کرده است.

بنابراین توصیه می شود در این بخش، ضمن توضیح کوتاهی درباره مسئله پژوهش و بیان نتایج تحقیق، به تفسیر نتایج پرداخت. برای این کار باید این نتایج را با یافته های نتایج پیشین مقایسه کرد. آنگاه توضیح داد که پژوهش حاضر، به گسترش دانش زمینه مورد نظر چه کمکی کرده است، و در ضمن آن، کاربرد احتمالی آن را مشخص کرد و نقاط ضعف پژوهش را همراه با پیشنهادهایی برای پژوهشگرانی که در آینده می‌خواهند در این زمینه پژوهش، کار کنند، بیان کرد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – مشاوره پایان نامه – مشاوره مقاله – مشاوره پروپوزال