×

مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی

در مفهوم عنوان این رشته باید گفت که واژه‌ “مهندسی‌” در مفهوم‌ مصطلح‌ آن‌ به‌ معنای‌ طراحی‌ است‌ و منظور از کلمه‌ “تکنولوژی‌” این‌ است‌ که‌ فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ باید دانش‌ نرم‌افزاری‌، سخت‌افزاری‌ و اطلاعاتی‌ داشته‌ باشد، که‌ منظور از دانش‌ اطلاعاتی‌، اطلاع‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ نظامی‌ از جمله‌ اطلاعات‌ عملیات‌، اطلاع‌ از انواع‌ هواپیماها و موشک‌ها و اطلاع‌ از سیستم‌های‌ سازمانی‌ نیروی‌ هوایی‌ است‌.فارغ‌التحصیل‌ این‌ رشته‌ باید بتواند اعمال‌ مدیریت‌ کند.

این‌ رشته‌ دارای‌ سه‌ گرایش‌ کنترل‌ شکاری‌، عملیات‌ موشکی‌ و اطلاعات‌ عملیاتی‌ است‌.

گرایش‌ کنترل‌ شکاری‌:

در گرایش‌ کنترل‌ شکاری‌ دانش اموختگان توانایی‌ رهگیری‌های‌ هوایی‌ و به‌ کارگیری‌ انواع‌ تاکتیک‌ها و تکنیک‌های‌ رهگیری‌ هواپیمای‌ خودی‌ و هواپیمای‌ دشمن‌ را فرا می‌گیرند و در نهایت‌ در ایستگاه‌های‌ رادار به‌ کنترل‌ و مراقبت‌ قلمرو فضایی‌ کشور می‌پردازند و به‌ محض‌ این‌ که‌ هواپیمای‌ ناشناسی‌ وارد مرزهای‌ هوایی‌ کشور می‌شود، به‌ مبادی‌ مذکور گزارش‌ داده‌ تا تصمیم‌گیری‌های‌ لازم‌ انجام‌ گیرد.

گرایش‌ عملیات‌ موشکی‌:

محصلین گرایش عملیات موشکی با توجه‌ به‌ تجهیزات‌ و جنگ‌ افزارهای‌ پدافندی‌ مختلفی‌ که‌ در نیروهای‌ هوایی‌ وجود دارد، در سایت‌های‌ موشکی‌ زمین‌ به‌ زمین‌ در تخصص‌های‌ “ارتفاع‌ پست‌ و پایین‌” و “ارتفاع‌ متوسط‌ و بالا” یا سیستم‌های‌ سطح‌ به‌ سطح‌ و در سایت‌های‌ موشکی‌ زمین‌ به‌ هوا در دو بخش‌ ارتفاع‌ پایین‌ و ارتفاع‌ متوسط‌ و بالا مشغول‌ به‌ خدمت رسانی می‌شوند.

گرایش‌ اطلاعات‌ عملیاتی:

دانشجویان‌ اطلاعات‌ عملیاتی‌  می اموزند چگونه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را از وضعیت‌ فرهنگی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و بخصوص‌ دفاعی‌ کشورهای‌ همسایه‌، منطقه‌ و حتی‌ فرامنطقه‌ای‌ با استفاده‌ از سیستم‌های‌ الکترونیکی‌، ماهواره‌ای‌ و عکس‌های‌ هوایی‌ و تحلیل‌ و تفسیر این‌ اطلاعات‌ به‌ دست‌ بیاورند.

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه فرماندهی و کنترل هوایی:

۱)پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد  فرماندهی و کنترل هوایی به همراه مقاله بیس
۲)ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته  فرماندهی و کنترل هوایی
۳)آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری  فرماندهی و کنترل هوایی
۴)انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه  فرماندهی و کنترل هوایی
۵)تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری  فرماندهی و کنترل هوایی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان
۶)آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و کنترل هوایی با عقد قرارداد رسمی
۷)انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری  فرماندهی و کنترل هوایی
۸)تنظیم فصول پایان نامه ارشد  فرماندهی و کنترل هوایی متناسب با فرمت دانشگاه ها
۹)برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته  فرماندهی و کنترل هوایی
۱۰)قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه  فرماندهی و کنترل هوایی
۱۱)آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته  فرماندهی و کنترل هوایی
۱۲)تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد  فرماندهی و کنترل هوایی
۱۳)استخراج مقاله از پایان نامه ارشد  فرماندهی و کنترل هوایی، استخراج مقاله از پایان نامه دکتری  فرماندهی و کنترل هوایی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS
۱۴)پذیرش اکسپت تضمینی مقالات در رشته  فرماندهی و کنترل هوایی از مجلات ISI و ISC
۱۵)حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد  فرماندهی و کنترل هوایی
۱۶)تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته  فرماندهی و کنترل هوایی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال
۱۷)چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری  فرماندهی و کنترل هوایی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال